Dokumenty rekrutacyjne dla Personelu Medycznego / Profilaktyka - wzór


Dokumenty rekrutacyjne dla Personelu Medycznego Dla Personelu Medycznego

 • Rekrutacja do bezpłatnych szkoleń Personelu Medycznego w ramach projektu prowadzona jest przez: Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, Radom
 • Rekrutacja trwa od 22 sierpnia 2017 do 04 września 2017. Istnieje możliwość przedłużenia procedury rekrutacyjnej w przypadku niewystarczającej ilości prawidłowo wypełnionych zgłoszeń
 • Bezpłatne szkolenia dla Kadry Medycznej odbywać się będą we wrześniu oraz październiku 2017 (każdy uczestnik będzie brał udział w jednodniowym szkoleniu). Szkolenia zakończone będą uzyskaniem punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem.
 • Terminy oraz miejsca szkoleń:
 • 21.09.2017 - Radom
 • 25.09.2017 - Siedlce
 • 28.09.2017 - Ostrołęka
 • 11.10.2017 - Radom
 • 18.10.2017 - Ostrołęka
 • Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
  • Poprawnego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych – Deklaracja Uczestnika wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.profilaktyka-nowotworow.pl/r/45/dokumenty-rekrutacyjne
  • Wysłania na adres Koordynatora Projektu a.szparaga@pzmazowsze.pl skanów poprawnie wypełnionych dokumentów z zaznaczeniem wybranego terminu szkolenia. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy składać osobiście lub drogą pocztową do biura projektu: Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50 w Radomiu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
  • Rekrutacja dotyczy Personelu Medycznego lekarzy/-rek oraz pielęgniarzy/-rek pracujących w Placówce POZ wybranej do projektu posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia z 4 województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą swoje uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach
  • Rekrutacja przebiegać będzie w systemie 0-1 (spełnia/ nie spełnia kryteriów dostępu). Decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Koordynator Projektu i Kierownik Biura Związku Pracodawców MPPOZ
  • Wybrani Uczestnicy otrzymają informacje zwrotną o zakwalifikowaniu się na listę Uczestników biorących udział w projekcie telefonicznie lub mailowo
  • Zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji jednego Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej
  • Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
  • Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo i religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.

POBIERZ:

Regulamin Rekrutacji       Deklaracja Uczestnika        Oświadczenie Uczestnika

 • Kontakt z nami

  ZWIAZEK PRACODAWCÓW MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA

  26-600 RADOM, UL. ŻWIRKI I WIGURY 33 LOK. 50

  czytaj więcej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej